LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Obowiązkowy udział biegłego rewidenta w obserwacji inwentaryzacji

Jedną z obowiązkowych procedur wykonywanych  w ramach badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest obserwacja inwentaryzacji. Jest to procedura o zasadniczym znaczeniu wjednostkach dla których zapasy stanowią istotną pozycję bilansu. Brak udziału w obserwacji inwentaryzacji może zakończyć się koniecznością umieszczena zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta.

Podczas inwentaryzacji biegły rewident obserwuje czy inwentryzacja dokonywana jest zgodnie z przepisami tzn.:

1. czy w skład zespołów spisowych nie biorą udziału osoby odpowiedzialnie materialnie za magazyn;

2. czy spis jest faktycznie dokonywany z natury tzn. czy zespoły spisowe nie przepisują stanów podanych im i wynikających z ewidencji magazynowej;

3. czy zapasy objęte spisem są odpowiednio uporządkowane i oddzielone, w sposób uniemożliwiający popełnienie pomyłki przy liczeniu;

4. czyna magazynie znajdują sie inne zapasy nie objęte spisem;

5. czy zapasy przestarzałe i kwalifikujące się do objęcia odpisem aktualizującym zostały odpowiednio zaznaczone i opisane;

Podmiot dokonujący inwentaryzacji powinien wydać zarządzenie inwentaryzacyjne opisujące datę, miejsce i zakres inwentaryzacji, powołujace komisję inwentaryzacyjną i zespoły spisowe. Dodatkowo zespoły spisowe powinny otrzymać pisemne instrukcje inwentaryzacyjne.

 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt