LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji

Od 1 stycznia 2015 r.obowiązuja nowe zasady w zakresie wyliczania odsetek stanowiących koszt uzyskania przychodu podlegających limitom w zakresie cienkiej kapitalizacji. Zmianie ulega sposób ich wyliczenia oraz zakres odsetek podlegającym przepisom o limicie. Dodatkowo podmioty będą miały możliwość wyboru formy wyliczania odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Pierwszy sposób polega na wyliczeniu wskaźnika odsetek w oparciu o stosunek zadłużenia do kapitału własnego. Odsetki od zadłużenia od spółki matki, córki oraz babki podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do wartości o jaką wysokość zadłużenia przekracza wartość kapitałów własnych. Z wartości kapitałów własnych wyłączamy kapitał z aktualizacji wyceny i tzw. pożyczki podporządkowane. Do kwoty zadłużenia zaliczamy nie tylko pożyczki, ale również zobowiązania handlowe i inne formy finansowania.

Drugim sposobem wyliczenia wskaźnika odsetek jest całkowicie nowy sposób opisany w art. 15c ustawy polegający na określenia limitu odsetek w oparciu o podatkową wartość aktywów podatnika, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych oraz referencyjną stopą NBP i poziomem zysku z działalności operacyjnej,. W tym przypadku limitowana jest jednak całkowita kwota odsetek od pożyczek, kredytów i zobowiązań, nie tylko od podmiotów powiązanych lecz również banków. Wartość odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów obliczamy porównując co jest mniejsze czy 50% zysku operacyjnego czy (stopa referencyjna NBP plus 1,25 punktów bazowych) razy wartość podatkowa aktywów. 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt