LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

 

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Od 1 stycznia 2015 roku dochody uzyskiwane przez zagranicznej podmioty,w których polski rezydent posiada 25% kapitału w przeliczeniu na udziały lub prawa głosu (zarówno pośrednio ja i bezpośrednio) mogą podlegać opodatkowaniu polskim pit lub cit.

Wprowadzono obowiązek prowadzenia rejestru takich spółek oraz ewidencji, na podstawie której będzie można ustalić dochód spółki zagranicznej podlegający opodatkowaniu w Polsce. Przepisy o opodatkowaniu polskim pit i cit dochodów spółek zagranicznych dotyczą spółek z rajów podatkowych, spółek z krajów, z którymi Polska lub Unia Europejska nie zawarły umowy, pod warunkiem, że nie prowadzą one w tych krajach rzeczywistej działalności gospodarczej oraz spółek z państw, z którymi Polska lub Unia Europejska mają zawartą umowę, ale co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki pochodzi z tzw źródeł pasywnych (np. praw do znaku towarowego, patentu, odsetek od pożyczek, dywidend) oraz nominalna stawka podatku od tych przychodów, w państwie siedziby spółki jest mniejsza niż 14,25%.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt