LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

 

 

Za wyjątkiem korekt wynikających z błędów i oczywistych pomyłek korekty przychodów i kosztów spowodowane zdarzeniami, które nastąpiły po wystawieniu faktury należy ujmować w okresie bieżącym wystąpienia zdarzenia korygującego.

Nowe zasady można stosować od dnia 1 stycznia 2016 roku również do korekty odpisów amortyzacyjnych. Przepisy przejściowe umożliwiają zastowanie przepisów również do transakcji z 2015 roku, dla których faktura korygująca zostanie wystawiona w 2016 roku.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt