LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

W związku z nowelizacją ordynacji podatkowej począwszy od 1 lipca 2016 roku w przypadku dużych przedsiębiorców oraz 1 lipca 2018 roku w przypadku małych i średnich przedsiębiorców kontrola podatkowa będzie dokonywana za pomocą analizy danych przekazanych za pomocą elektorniczną w formie jednolitego pliku kontrolnego.

Jako duże przedsiębiorstwa należy rozumieć jednostki, które zatrudniają powyżej 250 osób oraz których roczne obroty netto przekraczają 50 milionów euro lub suma bilansowa przekracza 43 miliony euro.

Nowy obowiazek będzie dotyczył każdej czynności kontrolnej dokonywanej przez organa podatkowe.

Projekty struktury JPK są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Kontrola Skarbowa/Działalność/Jednolity Plik Kontrolny http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny). Określają one zakres i format danych, których organy podatkowe od 1 lipca 2016 r. będą mogły żądać od dużych przedsiębiorców. Projekty struktur logicznych JPK zostały podzielone na siedem struktur, tj.: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt