LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Od 1 stycznia 2017 zmieniła się definicja podmiotów powiązanych. Podmioty, które posiadają udział w kapitale innego podmiotu mniejszy niż 25% nie są uznawane za podmioty powiązane.

Zmianie uległa również obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, który został uzależniony od wysokości osiąganych obrotów, a nie jak dotychczas od wartości transakcji.

Podatnicy, którzy osiągnęli przychody i koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy są niższe niż 2 miliony euro zostali całkowicie zwolnieni z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej bez względu na wartość transakcji. Jeśli przychody lub koszty przekroczą 2 miliony euro to powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji przekraczających 50 tys. euro.

Wartość przychodów i kosztów w wysokości 2 milionów euro przeliczamy po kursie z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Wartość transakcji przeliczamy po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie transakcji. Jeśli przychody lub koszty są wyższe niż 2 miliony euro to za każdy 1 milion euro próg transakcyjny wzrasta o 5 tys. euro. Jeśli kwota przychodów lub kosztów jest wyższa niż 20 milionów euro to próg transakcyjny wzrasta do 140 tys. euro i ulega powiększeniu o 45 tys. euro za każde 10 milionów euro. Dla przychodów lub kosztów powyżej 100 milionów euro próg transakcyjny wynosi 500 tys. euro.

Zmianie uległy również terminy sporządzenia dokumentacji. Dokumentację oraz formularz CIT-TP należy sporządzić do 31 marca kolejnego roku. Formularz należy dołączyć do sprawozdania finansowego. Element dokumentacji dotyczący porównania rozliczeń transakcji z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego powinien zostać uzupełniony w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Podmioty, których wartość transakcji przekracza 10 milionów euro mają obowiązek dołączenia do dokumentacji analizy danych porównawczych uzasadniają rynkowy charakter transakcji, która podlega aktualizacji raz na 3 lata.

Największe grupy kapitałowe są dodatkowo zobowiązane do złożenia drogą elektroniczną sprawozdania CIT CbCR.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt