LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Od 1 sierpnia 2016 roku zapłata VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych powinna nastąpić w ciągu 5 dni od wprowadzenia paliwa do kraju.

Poza obowiązkiem dziennych wpłat VAT dokonujący WNT paliwa mają obowiązek składać deklaracje o należnych kwotach VAT (VAT 14 i VAT 14A) za okresy miesięczne w terminie do 5 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Deklaracje powinny zostać wysłane do naczelnika US właściwego ws. rozliczania akcyzy.

Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę (łącznie z kosztami opakowania, transportu, ubezpieczenia, cła) lub aktualna cena paliwa ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Złożenie deklaracji VAT 14 nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania WNT paliwa w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy tj. VAT-7 za miesiąc lub VAT 7K za kwartał. 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt