LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Zgodnie z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, która weszła w życie 16 czerwca 2017 roku obowiązują nowe wymagania związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

Zmieniła się również definicja zasad niezależności biegłego rewidenta, które zostały opisane w Rozdziale 6 ustawy.

Podmioty wykonujące badania w jednostkach nie będących jednostkami zaufania publicznego nie muszą zachowywać wymogu 5 letniej rotacji. Ważne jest, aby wynagrodzenie otrzymane od jednego z badanych podmiotów nie przekroczyło 40% całkowitej wartości przychodów firmy audytorskiej.

Zmieniła się również forma podsumowania badania biegłego rewidenta. Zamiast opinii i raportu z badania biegły rewident sporządza sprawozdanie z badania, którego zakres określa art. 83 ustawy.

Obejmuje ono m.in. opinię z badania oraz podsumowanie zakresu badania, objaśnienia spraw istotnych, które nie spowodowały zastrzeżeń w opinii i inne elementy, które biegły uzna za konieczne. Sprawozdanie należy zastosować do audytów sprawozdań, które rozpoczęły się po 16 czerwca 2016 roku. Wzór sprawozdania jest załącznikiem do Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 1. 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt