LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

 

Główne zmiany dotyczą:

-  wprowadzenie instytucji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która przejmie nadzór na kontrolą firm audytorskich,

-  wprowadzenie zmian w zakresie kontroli usług atestacyjnych i pokrewnych oraz przewinień dyscyplinarnych w tym zakresie,

-  wprowadzenie zmian dotyczących sposobu kontroli oraz sporządzania protokołu z kontroli.

 

Prezes Agencji oraz 7 osobowa Rada Agencji powoływani będą przez Ministra Finansów na 4 letnią kadencję. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przejmie od PIBR obowiązki w zakresie kontroli działalności firm audytorskich.

W zakresie obowiązków PIBR pozostanie tworzenie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej, działalność w zakresie doskonalenia zawodowego oraz rejestracji biegłych rewidentów.

 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt