LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

 

 

Opłata w wysokości 20 groszy plus 5 groszy VAT będzie obowiązywać od każdej torby foliowej niezależnie od jej grubości. Kary za nie stosowanie się do ustawy nakłada wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Opłata recyklingowa stanowi przychód w momencie sprzedaży torby oraz koszt w momencie odprowadzenia opłaty na rachunek urzędu wojewódzkiego. Opłaty należy odprowadzić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w którym opłaty zostały pobrane.

(za rok 2019 obowiązuje jeszcze stara zasada rozliczenia tj. do 15 marca 2020 roku).

Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy oferujący torby foliowe będą obowiązani prowadzić ich rejestr w postaci papierowej lub elektronicznej (ewidencja toreb zakupionych i wydanych) oraz złożyć wniosek w wpis do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa (BDO).  Dodatkowo przedsiębiorca będzie miał obowiązek złożyć roczne sprawozdanie na temat ilości nabytych i wydanych toreb w terminie do 16 marca 2020 za okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku.

 

 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt