LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

 

Program długoterminowego oszczędzania PPK szczegółowo uregulowany został w ustawie z dnia 4 października 2019 o pracowniczych planach kapitałowych.

Każdy pracodawca zatrudniający więcej niż 50 pracowników zobowiązany jest odprowadzać składki w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o prowadzenie PPK do podmiotu z którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. Kolejne wpłaty należy odprowadzić  w terminie naliczenia i pobrania.

Podmiotami prowadzącymi PPK są instytucje finansowe – ich lista znajduje się na stronie MojePPK.pl.

Przychód pracownika z tytułu składek do PPK powstaje w momencie naliczenia i pobrania składki (przekazania składki do PPK). Podstawą wymiaru składki jest podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych.

Wartość składek podlega odliczeniu od wynagrodzenia. Kwotę wolną od potrąceń oblicza się po odliczeniu wpłat do PPK naliczonych jako procent minimalnego wynagrodzenia.

PPK obowiązuje również dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia, których staż pracy przekroczył 3 miesiące.

Nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK grozi sankcjami grzywny do 1 mln złotych.

 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt