LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

 

Zdarzenia po dniu bilansowym

 

Jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzane jest w okresie epidemii, a dzień bilansowy przypada przed okresem epidemii tj. np. 31.12.2019 roku to do zdarzeń po dniu bilansowym, które nie powodują korekty sprawozdania finansowego, ale wymagają ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego należą zmiana warunków kredytowania, leasingu, plany restrukturyzacji, zaniechanie części działalności, zmiana ceny aktywów, zwolnienia pracownicze.

 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt