LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Audyt

Audyt sprawozdań finansowych

Usługi obejmują badanie sprawozdań finansowych okresowych, rocznych, skonsolidowanych sporządzonych zgodnie z:

  • ustawą o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi do ustawy,
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR),
  • instrukcjami z Grupy.

Prace z zakresu badania sprawozdań finansowych i inne usługi poświadczające oparte są na Krajowych Standardach Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing) wydanych przez IFAC (The International Federation of Accountants).

Badanie obejmuje badanie wstępne oraz badanie zasadniczne. W ramach realizacji prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego przeprowadzana jest analiza i ocena systemu kontroli wewnętrznych oraz systemu bezpieczeństwa i przetwarzania danych. Prace te obejmują m.in. analizę dokumentacji i ocenę bezpieczeństwa organizacyjnego IT.

Badanie wstępne obejmuje analizę systemu kontroli wewnętrznych, organizacji i stosowanych zasad rachunkowości, istniejącego systemu zabezpieczeń w spółce oraz identyfikację istotnych obszarów sprawozdania finansowego. Po badaniu wstępnym Klient otrzymuje podsumowanie obejmujące identyfikację słabych punktów kontroli wewnętrznej oraz obszarów problemowych.

Zaletą świadczonych usług jest stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt