LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Doradztwo

Due Diligence

due diligence rachunkowe (przegląd stosowanych zasad rachunkowości i ich wpływu na wycenę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, przegląd sprawozdań pod kątem prawidłowości wyceny aktywów i zobowiązań),

due diligence prawno - podatkowe (analiza uwarunkowań prawnych oraz ryzyk związanych np. z majątkiem jednostki, określenie ryzyk podatkowych, optymalizacja obciążeń podatkowych związanych z przekształceniami własnościowymi),

due diligence finansowe (analiza kondycji finansowej na podstawie danych historycznych, ocena przedstawionych planów/projekcji finansowych, analiza systemu organizacji i zarządzania)

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt