LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Doradztwo

Doradztwo i nadzór nad wdrożeniem MSR/MSSF

aktywne uczestnictwo w zorganizowaniu oraz nadzorowaniu projektu wdrożenia MSR/MSSF;

przeprowadzenie kompleksowej analizy systemu sprawozdawczości Spółki w celu identyfikacji różnic pomiędzy MSR/MSSF, a polityką rachunkowości stosowaną przez spółkę oraz określenie zasad i możliwych rozwiązań w zakresie implementacji regulacji MSR/MSSF,

wsparcie procesu oszacowania różnic wartościowych, w szczególności w obszarze aktywów trwałych oraz procedury wyceny składników majątkowych;

opracowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz dokumentacji polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt