LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Księgowość

Obsługa finansowo-księgowa w języku polskim, angielskim i niemieckim

  • nadzór księgowy:

comiesięczna kontrola ksiąg u Klienta, obejmująca weryfikację księgowań oraz rozliczeń podatkowych,

opracowanie lub modyfikacje zakładowego planu kont,

opracowanie polityki rachunkowości,

pomoc w przygotowywaniu lub sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej: GUS, NBP, sprawozdań finansowych, sprawozdawczości zarządczej, budżetów,

bieżące konsultacje i doradztwo księgowe

lub

  • realizacja wybranych zadań uzgodnionych z Klientem:

prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji,

prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),

przygotowanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych,

doradztwo i obsługa kadrowo-płacowa i ZUS,

sporządzanie sprawozdań statystycznych,

przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,

przygotowanie sprawozdań i analiz finansowych,

przygotowanie analiz dla potrzeb rachunkowości zarządczej.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt