LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Księgowość

Raportowanie, sprawozdawczość i analizy

sporządzanie jednostkowych, skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych zgodnych z:

  • wymogami ustawy o rachunkowości,
  • międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
  • zasadami grupowymi,
  • wymogami rynku papierów wartościowych (NewConnect, GPW),

analizy ekonomiczno finansowe na potrzeby controllingu i rachunkowości zarządczej,

sporządzanie sprawozdań i raportów w systemie Klienta.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt